Verzekering & vergoeding

Verzekerde zorg

Praktijk Zilverreiger is aangesloten bij 1nP en heeft daardoor contracten met alle verzekeraars. Zorgverzekeraars vergoeden psychotherapie vanuit de basisverzekering als u een verwijzing heeft. Cognitieve gedragstherapie en schematherapie zijn vormen van psychotherapie. Wilt u weten hoeveel uw polis vergoedt? Vraag dat dan na bij uw zorgverzekeraar voordat u met een therapietraject begint.  Over het algemeen geldt een eigen risico (deze is voor 2020 weer minimaal 385,- euro). De eigen bijdrage is sinds 2014 vervallen.

Even de diepte in

De overheid heeft de Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) ingedeeld op basis van de ernst en complexiteit van de psychische problemen (van licht naar zwaar). Praktijk Zilverreiger levert zorg van niveau 2 t/m 6:

  1. De Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH)

    praktijk zilverreiger verzekering en vergoeding

    Fotocredits Chris Steeman photography

  2. Basis generalistische GGZ kort
  3. Basis generalistische GGZ middel
  4. Basis generalistische GGZ intensief
  5. Basis generalistische GGZ chronisch
  6. Specialistische GGZ

Korte uitleg en Vergoedingen

De zorg die u van de POH krijgt is kortdurend en weinig intensief. Deze zorg wordt volledig vergoed vanuit uw basisverzekering, het valt onder huisartsenzorg. U wordt dan behandeld door uw huisarts of de Praktijk Ondersteuner van uw Huisarts.

Voor de basis generalistische GGZ (kort, middel en intensief) gelden vaste producten. Tot 2014 heette deze zorg ‘de eerste lijn’. De zorg in de Generalistische Basis is bedoeld voor mensen met lichte (product ‘kort’) tot matige (product ‘middel’) of ernstige klachten (product ‘intensief’). Heeft u een chronische aandoening dan kunt u gebruikmaken van het chronisch traject. Deze zorg is bedoeld voor chronisch zieken die als gevolg van hun ziekte psychische hulp nodig hebben. U wordt behandeld door een psychotherapeut of psycholoog.

Als uw klacht ernstig is, risicovol of complex dan wordt u in de specialistische GGZ geholpen. Deze zorg heette vroeger ‘de tweede lijn’. Net als in de generalistische basis GGZ geldt hier een eigen risico. Deze behandeling zit ook in de basisverzekering.

Onverzekerde zorg

Soms heeft u een probleem maar wordt de behandeling ervan niet vergoed door uw verzekeraar. U kunt kiezen om de behandeling zelf te betalen. Ook kan het goed voor u zijn om langer behandeld te worden dan één van de trajecten van de overheid voorschrijft. In dat geval zal ik dat met u bespreken.

Bent u aanvullend verzekerd? U krijgt dan vaker meer vergoed voor een behandeling. Informeer bij uw verzekeraar naar de mogelijkheden!

Inkomen

Een consult van 60 minuten voor onverzekerde zorg (zorg die u zelf betaalt) kost gewoonlijk 87,50 euro, inclusief administratie/registratie. Dit tarief verlaag ik als u aan kunt tonen dat u een inkomen op of onder bijstandsniveau hebt.